Cijene usluga

1 € = 7,53450 kn

Web stranica

5.250,00 kn
700,00 €
cijena od

Dizajn

225,00 kn / sat
30,00 € / sat
cijena od

Reinstalacija računala

450,00 kn
60,00 €
cijena od

Važne informacije

Cijene su samo početne i neki okvir. Za svaku stavku potreban je dogovor kako bi se definirale želje i potrebe te se tada šalje konačan iznos (ponuda stiže u roku od dva radna dana). Moguć je i popust na dogovorene cijene, ovisno o poslu.

Minimalna cijena je 0,3 sata po zadatku.

Stavke su bez PDV-a jer ne podliježem oporezivanju po odredbi članka 90. stavka 2. aktualnog Zakona o porezu na dodanu vrijednost.