Cijene usluga

Web stranica

700,00 €
cijena od

Dizajn

25,00 € / sat
cijena od

Prijedlog i dizajn logotipa

150,00 €
cijena od

IT održavanje i savjetovanje

20,00 € / sat
cijena od

Digitalizacija fotografija

1,00 € / komad
cijena od

(minimalna količina je 30 komada)

Važne informacije

Cijene su samo početne i neki okvir. Za svaku stavku potreban je dogovor kako bi se definirale želje i potrebe te se tada šalje konačan iznos (ponuda stiže u roku od dva radna dana). Moguć je i popust na dogovorene cijene, ovisno o poslu.

Minimalna cijena je 0,3 sata po zadatku.

Stavke su bez PDV-a jer ne podliježem oporezivanju po odredbi članka 90. stavka 2. aktualnog Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Cjenik vrijedi od 1.1.2023.